Att skapa och driva en blogg om företagande kan både vara intressant och roligt. Dessutom kan de som får många besökare tjäna pengar på bloggen. Här ges några tips på vägen och referenser till företagsbloggen Köpit.se.

Lika viktigt med text som bild

Varje blogginlägg behöver ha minst en bild. Beroende på textens längd samt vad texten handlar om kan även fler bilder behövas. Detta både för att lätta upp texten och illustrera.

Köpit.se – Exempel ”Ordning och reda på arbetsplatsen”

Blogginlägget handlar om hur förvaring, på olika sätt, kan underlätta arbetet på en arbetsplats. Något som många företagare kan relatera till. Med bilder visas även hur förvaringen kan se ut – något som krävs för att göra texten relevant.

Blogg om företagande – eller företag?

Det är stor skillnad på en blogg om företagande och en blogg om företag. Det är alltså viktigt att välja en tydlig inriktning på den blogg som byggs upp.

  • Vilka ämnen ska tas upp?
  • Vilka ämnen ska inte tas upp?
  • Vilka gränser finns gällande målgrupp?

Köpit.se – Målgrupp småföretagare

Genom att se på de olika blogginlägg som är publicerade på denna blogg om företagande är det tydligt att målgruppen främst är micro och småföretag. Exempelvis finns flera blogginlägg kring vikten av att ta hjälp med sin bokföring. Det är något som större företag inte ens tänker på eftersom det är en självklarhet.

Artiklarna är även skrivna för att kunna läsas av personer som inte nödvändigtvis är djupt insatt i företagande. Nyckeltal, juridiska begrepp och komplicerade resonemang har bytts ut till vardagligt språk och enkel överblick.

Att få besökare

Att driva en blogg om företagande är relativt enkelt. Det enda som behövs är att bloggen startas och att första inlägget publiceras. Det är nästa steg som är det första svåra steget – att få besökare.

  • Ha kommentarer öppna så läsarna kan interagera
  • Kommentera på andra bloggar och hänvisa
  • Sprid på social media
  • Ha knappar som gör det enkelt för läsarna att dela

Köpit.se – På denna punkt har bloggen Köpit.se inte lyckats lika bra. Här saknas delningsmöjligheter för läsarna och någon kommentarfunktion finns inte. En blogg kan självklart ha en stor läsarskara utan att dessa funktioner finns men genom att materialet lätt delas blir det även lättare att synas och få fler läsare.