Ekonominyheter i digital form

Kategori: Företagande

Dessa företag bör anlita en ekonomibyrå i Sollentuna

Det är viktigt att hantera ekonomin i företaget samt följa gällande regelverk och lagar. Utan att göra detta går det nämligen inte att driva ett framgångsrikt företag. Vissa företag kan förvisso välja att själva ta hand om den ekonomiska administrationen och göra ett bra jobb. Men många väljer att istället anlita en extern ekonomibyrå i Sollentuna för ekonomiadministrationen. Här kommer vi att diskutera vilka sorters företag som bör överväga att välja det sistnämnda alternativet!

3 exempel på företag som bör anlita en ekonomibyrå i Sollentuna

Funderar du på om ditt företag bör anlita en ekonomibyrå i Sollentuna? Så är sannolikt fallet om företaget stämmer in på någon av följande beskrivningar:

  • Små och medelstora företag. Små och medelstora företag har ofta ganska begränsade resurser till sitt förfogande. Därmed är det långt ifrån säkert att de har möjlighet att anställa en ekonomiansvarig eller ha en hel ekonomiavdelning internt på företaget. Genom att istället anlita en extern redovisningsbyrå kan det lilla eller medelstora företaget få tillgång till den ekonomiska administration och rapportering samt expertis som är nödvändig för att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
  • Nystartade och växande företag. Företag som är nystartade och/eller växer i en hög takt har unika ekonomiska utmaningar som de ställs inför. Det kan till exempel handla om att säkra finansiering, hantera den snabba tillväxten och hantera de snåriga skattereglerna. En bra ekonomibyrå i Sollentuna kan då komma in och ge ett ovärderligt stöd och en vägledning i dessa frågor. På så vis kan byrån hjälpa företagen att behålla stabiliteten trots den snabba tillväxten.
  • Företag med ekonomiska svårigheter. Även företag som har tillfälliga ekonomiska svårigheter kan faktiskt gynnas av att anlita en redovisningsbyrå. Det kan till exempel handla om problem i form av ett ansträngt kassaflöde, en svårhanterlig skuldsättning eller minskande intäkter. Den externa byrån kan då hjälpa till att identifiera orsakerna till svårigheterna och ge förslag på nödvändiga åtgärder för att få rätsida på ekonomin igen. På så vis kan företaget få hjälp att strukturera upp sin ekonomi på ett sådant sätt att det kan stabiliseras och börja växa igen.

Att driva en blogg om företagande

Att skapa och driva en blogg om företagande kan både vara intressant och roligt. Dessutom kan de som får många besökare tjäna pengar på bloggen. Här ges några tips på vägen och referenser till företagsbloggen Köpit.se.

Lika viktigt med text som bild

Varje blogginlägg behöver ha minst en bild. Beroende på textens längd samt vad texten handlar om kan även fler bilder behövas. Detta både för att lätta upp texten och illustrera.

Köpit.se – Exempel ”Ordning och reda på arbetsplatsen”

Blogginlägget handlar om hur förvaring, på olika sätt, kan underlätta arbetet på en arbetsplats. Något som många företagare kan relatera till. Med bilder visas även hur förvaringen kan se ut – något som krävs för att göra texten relevant.

Blogg om företagande – eller företag?

Det är stor skillnad på en blogg om företagande och en blogg om företag. Det är alltså viktigt att välja en tydlig inriktning på den blogg som byggs upp.

  • Vilka ämnen ska tas upp?
  • Vilka ämnen ska inte tas upp?
  • Vilka gränser finns gällande målgrupp?

Köpit.se – Målgrupp småföretagare

Genom att se på de olika blogginlägg som är publicerade på denna blogg om företagande är det tydligt att målgruppen främst är micro och småföretag. Exempelvis finns flera blogginlägg kring vikten av att ta hjälp med sin bokföring. Det är något som större företag inte ens tänker på eftersom det är en självklarhet.

Artiklarna är även skrivna för att kunna läsas av personer som inte nödvändigtvis är djupt insatt i företagande. Nyckeltal, juridiska begrepp och komplicerade resonemang har bytts ut till vardagligt språk och enkel överblick.

Att få besökare

Att driva en blogg om företagande är relativt enkelt. Det enda som behövs är att bloggen startas och att första inlägget publiceras. Det är nästa steg som är det första svåra steget – att få besökare.

  • Ha kommentarer öppna så läsarna kan interagera
  • Kommentera på andra bloggar och hänvisa
  • Sprid på social media
  • Ha knappar som gör det enkelt för läsarna att dela

Köpit.se – På denna punkt har bloggen Köpit.se inte lyckats lika bra. Här saknas delningsmöjligheter för läsarna och någon kommentarfunktion finns inte. En blogg kan självklart ha en stor läsarskara utan att dessa funktioner finns men genom att materialet lätt delas blir det även lättare att synas och få fler läsare.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén