Ekonominyheter i digital form

Kategori: Info

Därför är bemanning av sjuksköterskor en bra lösning för er

När det kommer till att hitta ny personal som kan ersätta de medarbetare som till exempel byter jobb eller går på föräldraledighet finns det idag en stor utmaning. Detta är du förmodligen redan smärtsamt medveten om ifall du har ansvaret för att bemanna upp en vårdenhet (eller flera sådana). Dessutom kan det vara kostsamt att ha en personalomsättning. Därför är bemanning av sjuksköterskor en bra lösning för er – låt oss förklara detta mer ingående!

Faktum är att bemanning av sjuksköterskor ofta är ett prisvärt alternativ

Det kan såklart kännas lockande att försöka rekrytera alldeles egen personal istället för att hyra in sådan. Men faktum är att det ofta är ett mer prisvärt och smidigt alternativ att köpa in bemanning av sjuksköterskor. Anledningarna till att så är fallet är flera:

 • Det är dyrt att marknadsföra lediga tjänster. Visst, det kostar egentligen inte särskilt mycket att lägga ut en liten blänkare på hemsidan eller att registrera en vakans i Arbetsförmedlingens platsbank. Men att marknadsföra lediga tjänster på ett mer effektivt sätt än så kan ofta vara ganska dyrt. Dessa marknadsföringskostnader växer sig snart så pass stora att det ofta kan vara billigare att istället vända sig direkt till ett bemanningsföretag för att få hjälp.
 • Det kostar även pengar att intervjua och rekrytera personal. Kostnaderna stannar faktiskt inte vid marknadsföringen av de lediga tjänsterna – även intervjuer och rekryteringar av personal kostar pengar. Till exempel tar det ofta allt från några månader upp till ett halvår eller mer från start till mål att genomföra en rekryteringsprocess. Processen involverar nämligen en hel del arbete i form av att skapa en beskrivning av tjänsten, gå igenom en massa CV:n, ringa referenser, boka intervjuer m.m. Dessutom ska personen ifråga erbjudas en marknadsmässig lön ovanpå alla dessa kostnader.
 • Även dolda kostnader tillkommer. Det finns även vissa dolda kostnader involverade i en bemanningsprocess. Vi syftar då på den upplärningsperiod som följer efter själva rekryteringen. För när personen ifråga väl har kommit på plats måste den ofta läras upp. Så är dock inte fallet när ni tar hjälp av ett bemanningsföretag med bemanning av sjuksköterskor!

Ansök om lån eller företagskrediter

Många företagsägare behöver vid ett eller annat tillfälle ansöka om extern finansiering. Det kan till exempel bli aktuellt för dig att göra detta i samband med att du startar ett nytt företag. Men du kan även behöva ta ett brygglån när kassaflödet är ansträngt eller låna pengar för att finansiera företagets kommande expansion. Det finns helt enkelt många olika skäl för företagare att ansöka om lån eller företagskrediter. När du själv befinner dig i denna situation bör du ta hjälp av A5.nu och jämföra dina alternativ.

Jämför lån och krediter via A5.nu – det lönar sig!

Företagslån och företagskrediter är de två mest populära finansieringslösningarna för företag. Bägge dessa lösningar kan du jämföra med hjälp av A5.nu. För de allra flesta företagare är det bättre att låna pengar via ett lån. Men det ena behöver inte heller utesluta det andra – ofta används de bägge lösningarna tillsammans för att skapa ännu bättre förutsättningar för företaget att investera och växa.

Ett lån gör det möjligt för mindre företag med skrala finanser att finansiera stora investeringar, genomföra uppköp av andra företag eller expandera på olika sätt. Detta till en lägre ränta och med färre begränsningar. Men det är ju aldrig fel att jämföra och därför bör du såklart göra detta.

För- och nackdelarna med företagslån

Företagslån har fördelarna att:

 • du kan låna pengar under en längre tid
 • räntan vanligtvis är lite lägre än för krediter
 • du får en klumpsumma utbetald direkt
 • amorteringsplanen är förutbestämd och förutsägbar.

Nackdelarna med denna lösning är att:

 • det kan ta lite tid att få lånet beviljat
 • betalningsvillkoren är ganska oflexibla
 • ditt företag behöver ha en god kreditvärdighet för att beviljas ett lån.

För- och nackdelarna med företagskrediter

Företagskrediter har fördelarna att:

 • återbetalningen av krediten ofta är flexibel
 • det är vanligtvis en lägre tröskel till att beviljas en företagskredit
 • det går ofta fortare att beviljas krediter
 • du får en löpande tillgång till kapital som du kan använda vid behov.

Nackdelarna med denna lösningar är att:

 • ditt företag kan generellt sett låna ett mindre belopp via en kredit jämfört med ett lån
 • återbetalningstiden är kortare
 • räntan är vanligtvis lite högre.

Oavsett vilket alternativ du väljer rekommenderar vi att du jämför utbudet med hjälp av A5.nu!

Jämför privatlån och ansök sedan om ditt nya lån

Ett lån är vanligtvis en summa pengar i form av en klumpsumma som du lånar från en långivare. Pengarna behöver du sedan betala tillbaka med ränta under ett förutbestämt antal månader. Men innan du ansöker om ett sådant rekommenderar vi att du jämför privatlån. Detta för att du ska kunna hitta det bästa alternativet för dig och på så vis kunna göra ett bättre val.

Gör en översyn av din privatekonomi innan du gör jämförelsen

Ibland kan det vara värt att låna en summa pengar för att sedan använda dessa på ett vettigt sätt. Lånet kan ofta ge din privatekonomi en liten boost när du som mest behöver den. Men det är tyvärr inte så enkelt att låna pengar som att bara ansöka om första bästa lån som du kommer över. Du bör istället göra ett noga avvägt val efter att först ha gjort lite efterforskningar.

Beslutet om vilket lån du i slutändan väljer bör bland annat fattas utifrån vad pengarna ska användas till. Dessutom bör du ta hänsyn till din ekonomiska situation – om du till exempel har låg kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar kan det vara svårare att få ett lån.

3 saker som du bör tänka på när du jämför privatlån

När du väl har begränsat urvalet lite grann utifrån informationen ovan är det dags att skrida till verket. Det är nu som du jämför privatlån utifrån en rad olika faktorer. Du bör bland annat hålla koll på räntan samt hur mycket av lånet som ska amorteras varje månad. Även eventuella avgifter utöver räntekostnaden bör du vara uppmärksam på och ta hänsyn till när du gör din jämförelse.

För att sammanfatta det hela bör du alltså väga in följande faktorer i ditt beslut:

 • hur hög räntan är
 • hur stor den månatliga amorteringen är
 • eventuella uppläggningsavgifter och andra avgifter.

Med dessa faktorer i åtanke kan du enklare fatta rätt beslut. Du kommer även behöva göra ett val kring huruvida du ska teckna ett lån utan säkerhet eller ett med sådan. Även här behöver du ta hänsyn till din egna privatekonomiska förutsättningar när du gör valet.

Bra och seriösa mäklare kostar mer än oerfarna sådana

Som säljare av en bostad bör du planera för att närmare en tiondel av köpeskillingen kommer gå åt till diverse kostnader. Det är bra att budgetera lite grann i överkant i detta hänseende. Detta gäller inte minst med tanke på att bra och seriösa mäklare vanligtvis kostar betydligt mer än oerfarna och sämre sådana.

Därför är det viktigt att ta höjd för ett lite högre mäklararvode och kringkostnader. Om kostnaderna i slutändan visar sig understiga taket för din budǵet är ju detta enbart positivt! Men vad tar mäklare i arvode egentligen? Läs vidare så får du svaret!

Därför tar bra och seriösa mäklare ett högre mäklararvode

Dessa är ofta de största kostnaderna när du ska sälja din bostad och flytta till en ny:

 • Mäklarens arvode. Ett genomsnittligt mäklararvode uppgår normalt till cirka 2 till 3 procent av bostadens slutpris. Detta är förmodligen den enskilt största utgiften som du kommer behöva betala. Därför bör du undersöka vad mäklaren tar i arvode. Värt att notera är dock att bra och seriösa mäklare betingar ett högre arvode än genomsnittet. Men i vissa fall kan du förhandla dig till ett lägre sådant och då bör du försöka få det skriftligt.
 • Amortering av lån. När du säljer din bostad behöver du förstås betala tillbaka lånet på detsamma. I vissa fall kan du behöva betala en straffavgift när du betalar tillbaka ditt bostadslån i förtid – undersök därför vad som gäller innan du går vidare med affären.
 • Reparationer i bostaden. Köparen vill sannolikt inspektera fastigheten innan affären slutförs. Om det uppstår problem i samband med besiktningen kan du ombes att betala för reparationer. Dessa behöver du i sådana fall dra av från köpeskillingen när du beräknar din vinst av affären.
 • Flyttkostnader. Du kanske köper flyttkartonger och packar ner ditt bohag på egen hand. Eller så tar du hjälp av en flyttfirma och slipper anstränga dig fullt lika mycket. Oavsett vilket vill du se till att budgetera för de flyttkostnader som uppstår i samband med flytten till din nya bostad.

Med detta sagt är det vanligtvis en bra affär att ta hjälp av någon av de bra och seriösa mäklare som finns att tillgå!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén