När det kommer till att hitta ny personal som kan ersätta de medarbetare som till exempel byter jobb eller går på föräldraledighet finns det idag en stor utmaning. Detta är du förmodligen redan smärtsamt medveten om ifall du har ansvaret för att bemanna upp en vårdenhet (eller flera sådana). Dessutom kan det vara kostsamt att ha en personalomsättning. Därför är bemanning av sjuksköterskor en bra lösning för er – låt oss förklara detta mer ingående!

Faktum är att bemanning av sjuksköterskor ofta är ett prisvärt alternativ

Det kan såklart kännas lockande att försöka rekrytera alldeles egen personal istället för att hyra in sådan. Men faktum är att det ofta är ett mer prisvärt och smidigt alternativ att köpa in bemanning av sjuksköterskor. Anledningarna till att så är fallet är flera:

  • Det är dyrt att marknadsföra lediga tjänster. Visst, det kostar egentligen inte särskilt mycket att lägga ut en liten blänkare på hemsidan eller att registrera en vakans i Arbetsförmedlingens platsbank. Men att marknadsföra lediga tjänster på ett mer effektivt sätt än så kan ofta vara ganska dyrt. Dessa marknadsföringskostnader växer sig snart så pass stora att det ofta kan vara billigare att istället vända sig direkt till ett bemanningsföretag för att få hjälp.
  • Det kostar även pengar att intervjua och rekrytera personal. Kostnaderna stannar faktiskt inte vid marknadsföringen av de lediga tjänsterna – även intervjuer och rekryteringar av personal kostar pengar. Till exempel tar det ofta allt från några månader upp till ett halvår eller mer från start till mål att genomföra en rekryteringsprocess. Processen involverar nämligen en hel del arbete i form av att skapa en beskrivning av tjänsten, gå igenom en massa CV:n, ringa referenser, boka intervjuer m.m. Dessutom ska personen ifråga erbjudas en marknadsmässig lön ovanpå alla dessa kostnader.
  • Även dolda kostnader tillkommer. Det finns även vissa dolda kostnader involverade i en bemanningsprocess. Vi syftar då på den upplärningsperiod som följer efter själva rekryteringen. För när personen ifråga väl har kommit på plats måste den ofta läras upp. Så är dock inte fallet när ni tar hjälp av ett bemanningsföretag med bemanning av sjuksköterskor!