Ja, det finns långivare som erbjuder lån utan UC och även till personer som har betalningsanmärkningar. Här beskrivs vad dessa begrepp betyder och vad som kännetecknar dessa lån.

Lån utan UC – Kort förklarat

När en bank eller ett kreditbolag får in en låneansökan måste de enligt svensk lag göra en kreditbedömning. Det är en bedömning som påvisar om personen kan förväntas klara av att hantera lånet eller inte. Kreditbedömningen grundas på information från:

 • En kreditupplysning från ett upplysningsföretag
 • Den information som lämnats i låneansökan

Banken kan beställa kreditupplysning från valfritt upplysningsföretag. I det fall som inte UC används kallas det för att de erbjuder ett lån utan UC.
Kortfattat betyder alltså lån utan UC att annat upplysningsföretag än UC används vid kreditbedömning.

Lån med betalningsanmärkningar – Kort förklarat

Om en person inte betalar sin skuld i tid sker i regel följande:

 • Påminnelse
  De flesta företag skickar en betalningspåminnelse. Det finns däremot inte något lagkrav på att detta måste ske.
 • Inkasso
  Nästa steg är att inkassoföretag anlitas för att driva in skulden. Även detta steg kan företagen hoppa över om så önskas.
 • Kronofogden
  Om skulden går till Kronofogden finns risk för betalningsanmärkning. Om Kronofogden fastställer skulden kommer detta registreras varpå upplysningsföretaget ser det och gör anmärkningar i sina register – så kallade betalningsanmärkningar. Dessa är i regel aktiva i fem år.

Vad innebär det för lånet?

Ett lån utan UC behöver i teorin inte ha högre ränta än övriga lån. Det enda som skiljer är ju vilket upplysningsföretag som anlitas. Däremot ser verkligheten något annorlunda ut. Väldigt många lån utan UC ges av företag som har höga räntor. Flera av dessa är kända som SMS-lån eller högkostnadskrediter. Det är alltså mycket vanligt att lån utan UC innebär hög ränta.

Att en person har betalningsanmärkningar innebär däremot alltid att räntan blir högre. Orsaken är att dessa anmärkningar påvisar en mycket svag betalningsförmåga. Bankerna anser sig ta en hög risk när lån betalas ut till en person som uppenbarligen tidigare misskött återbetalningar. Om en kreditgivare erbjuder ett lån utan UC och samtidigt kan godkänna ansökningar trots att personen har betalningsanmärkningar är det till stor sannolikhet hög ränta som erbjuds. Samtidigt finns inte många andra alternativ för personer som fått anmärkningar.