Många företagsägare behöver vid ett eller annat tillfälle ansöka om extern finansiering. Det kan till exempel bli aktuellt för dig att göra detta i samband med att du startar ett nytt företag. Men du kan även behöva ta ett brygglån när kassaflödet är ansträngt eller låna pengar för att finansiera företagets kommande expansion. Det finns helt enkelt många olika skäl för företagare att ansöka om lån eller företagskrediter. När du själv befinner dig i denna situation bör du ta hjälp av A5.nu och jämföra dina alternativ.

Jämför lån och krediter via A5.nu – det lönar sig!

Företagslån och företagskrediter är de två mest populära finansieringslösningarna för företag. Bägge dessa lösningar kan du jämföra med hjälp av A5.nu. För de allra flesta företagare är det bättre att låna pengar via ett lån. Men det ena behöver inte heller utesluta det andra – ofta används de bägge lösningarna tillsammans för att skapa ännu bättre förutsättningar för företaget att investera och växa.

Ett lån gör det möjligt för mindre företag med skrala finanser att finansiera stora investeringar, genomföra uppköp av andra företag eller expandera på olika sätt. Detta till en lägre ränta och med färre begränsningar. Men det är ju aldrig fel att jämföra och därför bör du såklart göra detta.

För- och nackdelarna med företagslån

Företagslån har fördelarna att:

 • du kan låna pengar under en längre tid
 • räntan vanligtvis är lite lägre än för krediter
 • du får en klumpsumma utbetald direkt
 • amorteringsplanen är förutbestämd och förutsägbar.

Nackdelarna med denna lösning är att:

 • det kan ta lite tid att få lånet beviljat
 • betalningsvillkoren är ganska oflexibla
 • ditt företag behöver ha en god kreditvärdighet för att beviljas ett lån.

För- och nackdelarna med företagskrediter

Företagskrediter har fördelarna att:

 • återbetalningen av krediten ofta är flexibel
 • det är vanligtvis en lägre tröskel till att beviljas en företagskredit
 • det går ofta fortare att beviljas krediter
 • du får en löpande tillgång till kapital som du kan använda vid behov.

Nackdelarna med denna lösningar är att:

 • ditt företag kan generellt sett låna ett mindre belopp via en kredit jämfört med ett lån
 • återbetalningstiden är kortare
 • räntan är vanligtvis lite högre.

Oavsett vilket alternativ du väljer rekommenderar vi att du jämför utbudet med hjälp av A5.nu!