Ekonominyheter i digital form

Författare: Frits Öberg

Vad är ett SMS-lån och hur fungerar det?

SMS-lån har blivit en populär form av kredit som ofta används i nödsituationer. Men vad är egentligen ett sådant här lån och vilka för- och nackdelar har det? Fortsätt att läsa för att få information om detta och en bättre förståelse för detta ekonomiska verktyg!

Vad är ett SMS-lån?

Ett SMS-lån är en typ av snabblån som låter dig låna en mindre summa pengar under en kortare tid. Ursprungligen kunde du som låntagare ansöka om dessa lån via SMS. Idag är det dock vanligare att du gör en ansökan via nätet. Dessa lån är kända för att vara smidiga och snabba, vilket gör dem attraktiva i situationer där fokus ligger på tidsaspekten.

För- och nackdelarna med dessa lån

Dessa är de främsta fördelarna med dessa lån:

 • Snabbheten. När du tar ett SMS-lån får du snabbt tillgång till pengarna. Ofta tar det inte längre tid än några timmar innan du får in pengarna på ditt bankkonto.
 • Enkelheten. Det är ofta väldigt enkelt att ansöka om ett sådant här lån.
 • Flexibiliteten. Du kan ofta välja att betala tillbaka lånet inom en väldigt begränsad tidsperiod. Att ta ett så pass kortfristigt lån kan vara användbart i många nödsituationer.

De nackdelar som du bör vara medveten om är:

 • Den höga räntan. Dessa lån har ofta en mycket hög ränta jämfört med vissa andra typer av lån.
 • Kostnaderna och avgifterna. Det kan tillkomma flera olika avgifter, såsom uppläggningsavgift och aviavgift.
 • Risken för skuldfälla. Eftersom det är enkelt att ta dessa lån kan man som låntagare lätt hamna i en situation där man tar nya lån för att betala av de gamla. Detta är ett destruktivt mönster som riskerar att skapa en skuldfälla.

Att tänka på om du vill ansöka om ett sådant här lån

Sammanfattningsvis erbjuder dessa lån snabb och smidig tillgång till pengar. Men de är även förenade med flera risker, såsom hög ränta och eventuella övriga avgifter. Så innan du ansöker om ett sådant är det viktigt att du förstår villkoren. Du bör även ha en tydlig återbetalningsplan för att undvika potentiella ekonomiska problem.

Om Kontantfinans och varumärkets utveckling

Från sin blygsamma start 2011 till att bli en viktig del av konglomeratet Brixo AB har Kontantfinans genomgått en omvälvande resa. Den resa som detta varumärke har genomgått har förändrat den svenska fintech-branschen i grunden. Läs vidare så berättar vi mer!

5 fakta om Kontantfinans som du bör känna till

Vad du bör känna till om detta varumärke och dess resa från starten till nu är:

 • Starten. Kontantfinans lanserades 2011 och gick då in på den svenska finansmarknaden. Detta gjordes främst med ett fokus på annuitetslån med ett tak på 20 000 kronor. Men företaget var inte bara ytterligare ett namn i den stora myllan i finansbranschen – varumärket hade större satsningar i åtanke.
 • Förvärvet. I maj 2019 identifierade företaget Brixo AB varumärkets potential. Därav gjorde de ett strategiskt förvärv, där Kontantfinans varumärke och hela dess kreditportfölj integrerades i Brixo AB och företagets erbjudande.
 • Ambitionen. Brixo AB är känt för sin ambition att vilja förändra det traditionella banksystemet i Sverige. Därför har de tagit en smärre uppsjö av olika digitala finansieringslösningar till den svenska marknaden. Genom att integrera det varumärke som vi här diskuterar intensifierade företaget sitt uppdrag och åtagande. Därigenom fortskred de med att förenkla och förstärka sina finansiella tjänster, samt göra dem mer tillgängliga och användarcentrerade.
 • Skiftet. Under Brixos ledning ändrades varumärkets fokus från annuitetslån till digitala kontokrediter. Denna förändring låg i linje med företagets vision att tillgodose en behovet hos en bredare målgrupp av svenska konsumenter. Detta genom att använda sig av banbrytande kreditprodukter som backas upp av noggranna processer för kreditprövning.
 • Visionen. Förvärvet ifråga var mer än enbart en affärstransaktion. Den symboliserade även en harmonisk blandning av två finansiella aktörer med en gemensam vision: att utmana de konventionella banknormerna och etablera ett robust digitalt ekosystem för kreditgivning i Sverige.

Avslutande tankar

Varumärkets metamorfos, där det gick från att ha varit en fristående aktör till att införlivas i Brixo, är ett bevis på hur dynamisk och ständigt föränderlig den svenska fintech-branschen är. I takt med att branschen fortsätter att utvecklas ger varumärkets resa andra aktörer viktiga insikter i kraften av strategiska samarbeten, innovation och strävan efter att tillhandahålla överlägsna finansiella tjänster.

En kontokredit kan vara viktig för den ekonomiska planeringen

När det kommer till privatekonomi är kontokrediter ofta viktiga för den enskilda individen och dennes ekonomiska planering. En kontokredit kan nämligen utgöra ett säkerhetsnät i samband med tillfälliga svackor i kassaflödet eller vid oförutsedda utgifter. Därmed är en sådan viktig att ha för den ekonomiska planeringen. I denna artikel tittar vi närmare på hur du kan använda en kreditlina på ett effektivt sätt.

4 knep för att använda en kontokredit på ett effektivt sätt

En kontokredit kan vara ett värdefullt verktyg, förutsatt att den används på rätt sätt. När du vill använda den effektivt bör du tänka på att använda dig av följande knep:

 • Ansök om ett realistiskt kreditutrymme. En kreditlina är egentligen bara så användbar som dess kreditutrymme. Därför bör du vara realistisk när du skickar in din ansökan till kreditgivaren. Det är värt att försöka sätta en gräns som matchar ditt kortsiktiga ekonomiska behov utan att betalningarna av krediten anstränger din budget alltför mycket.
 • Håll koll på din användning av krediten. Du bör regelbundet gå in på ditt konto och hålla koll på användningen av din kontokredit. Detta för att säkerställa att du använder den på det sätt som du initialt hade föreställt dig. För om du använder krediten extremt ofta eller i väldigt hög utsträckning kan detta vara ett tecken på ett mer djupgående ekonomiskt problem. Om så är fallet kan du vilja identifiera och ta tag i detta.
 • Förstå kostnaderna för kreditlinan. Det är också viktigt att du är införstådd med kostnaderna för kreditlinan. Detta gäller såväl för räntan som för de övriga avgifter som den kan vara förknippad med. Eftersom dessa lån är flexibla kan räntan vara lite högre än vad den är för traditionella lån.
 • Ha en plan för återbetalningen av krediten. Kontokrediter har ofta flexibla villkor när det kommer till återbetalningen. Men det är ändå viktigt att du har en plan för återbetalningen av din kredit. Detta för att undvika att du drar på dig alltför höga räntekostnader över tid.

Sammanfattningsvis kan en kreditlina vara ett användbart verktyg för din privatekonomi. Men som alltid är det viktigt att du använder den på rätt sätt.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén