Från sin blygsamma start 2011 till att bli en viktig del av konglomeratet Brixo AB har Kontantfinans genomgått en omvälvande resa. Den resa som detta varumärke har genomgått har förändrat den svenska fintech-branschen i grunden. Läs vidare så berättar vi mer!

5 fakta om Kontantfinans som du bör känna till

Vad du bör känna till om detta varumärke och dess resa från starten till nu är:

  • Starten. Kontantfinans lanserades 2011 och gick då in på den svenska finansmarknaden. Detta gjordes främst med ett fokus på annuitetslån med ett tak på 20 000 kronor. Men företaget var inte bara ytterligare ett namn i den stora myllan i finansbranschen – varumärket hade större satsningar i åtanke.
  • Förvärvet. I maj 2019 identifierade företaget Brixo AB varumärkets potential. Därav gjorde de ett strategiskt förvärv, där Kontantfinans varumärke och hela dess kreditportfölj integrerades i Brixo AB och företagets erbjudande.
  • Ambitionen. Brixo AB är känt för sin ambition att vilja förändra det traditionella banksystemet i Sverige. Därför har de tagit en smärre uppsjö av olika digitala finansieringslösningar till den svenska marknaden. Genom att integrera det varumärke som vi här diskuterar intensifierade företaget sitt uppdrag och åtagande. Därigenom fortskred de med att förenkla och förstärka sina finansiella tjänster, samt göra dem mer tillgängliga och användarcentrerade.
  • Skiftet. Under Brixos ledning ändrades varumärkets fokus från annuitetslån till digitala kontokrediter. Denna förändring låg i linje med företagets vision att tillgodose en behovet hos en bredare målgrupp av svenska konsumenter. Detta genom att använda sig av banbrytande kreditprodukter som backas upp av noggranna processer för kreditprövning.
  • Visionen. Förvärvet ifråga var mer än enbart en affärstransaktion. Den symboliserade även en harmonisk blandning av två finansiella aktörer med en gemensam vision: att utmana de konventionella banknormerna och etablera ett robust digitalt ekosystem för kreditgivning i Sverige.

Avslutande tankar

Varumärkets metamorfos, där det gick från att ha varit en fristående aktör till att införlivas i Brixo, är ett bevis på hur dynamisk och ständigt föränderlig den svenska fintech-branschen är. I takt med att branschen fortsätter att utvecklas ger varumärkets resa andra aktörer viktiga insikter i kraften av strategiska samarbeten, innovation och strävan efter att tillhandahålla överlägsna finansiella tjänster.