Factoring, även känd som fakturaköp, är en finansiell tjänst där företag säljer sina fakturor till en factoring-leverantör för att snabbt få tillgång till pengarna istället för att vänta på att kunden betalar. Denna lösning erbjuder företag möjligheten att förbättra sin likviditet och hantera sitt kassaflöde effektivare. Genom att använda factoring kan företag omedelbart omvandla sina utestående kundfordringar till kontanter, vilket möjliggör en snabbare expansions- och investeringstakt utan de vanliga förseningarna som uppstår från långa betalningstider.

Fördelar med factoring

Factoring erbjuder flera fördelar för företag, inklusive förbättrad kassahantering och minskad risk för obetalda fakturor. Genom att sälja sina fordringar till en factoring-leverantör kan företag:

 • Öka sin likviditet snabbt utan att ta upp nya lån.
 • Reducerar kreditrisk genom att factoring-leverantören ofta tar över risken för obetalda fakturor.
 • Förbättra kassaflödet och underlätta budgetering och planering.
 • Minska administrationen kring fakturering och uppföljning av betalningar.
 • Stärka förhandlingspositionen med leverantörer genom möjligheten att betala tidigare.

Olika typer av factoring

Det finns flera olika typer av factoring-tjänster, som varierar beroende på företagets behov och den risk som factoringbolaget är villigt att ta. De vanligaste formerna inkluderar:

 • Regressfri factoring: Factoringbolaget tar fullt kreditrisk för de köpta fakturorna,
  vilket innebär att företaget inte behöver betala tillbaka om kunden inte betalar.
 • Factoring med regress: Företaget är fortfarande ansvarigt för kundens betalning, och om kunden inte betalar kan factoringbolaget kräva återbetalning.
 • Stilla factoring: Kunden informeras inte om att fakturan har sålts till ett factoringbolag.
 • Offentlig factoring: Kunden meddelas om att deras skuld har överförts till ett factoringbolag och att betalning bör göras direkt till dem.

Utmaningar och överväganden med factoring

Trots de många fördelarna med factoring finns det även vissa utmaningar och överväganden som företag bör vara medvetna om. Dessa inkluderar kostnaden för tjänsten, som kan vara högre än traditionella kreditlinjer, beroende på företagets kreditvärdighet och kundernas betalningshistorik. Dessutom kan långvarigt beroende av factoring påverka företagets relationer med kunder om det inte hanteras korrekt. Det är viktigt för företag att noggrant utvärdera sina finansiella behov och jämföra olika factoringalternativ för att hitta den bästa lösningen för sitt unika scenario.

Implementering av factoring i företagsstrategin

Att integrera factoring som en del av företagets finansieringsstrategi kräver noggrann planering och förståelse för både fördelarna och de potentiella nackdelarna. Företag bör börja med att identifiera sina huvudsakliga likviditetsbehov och hur factoring kan bidra till att uppfylla dessa behov. Det är också viktigt att välja en factoringpartner som förstår företagets bransch och kan erbjuda skräddarsydda lösningar. Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan företag effektivt utnyttja factoring för att förbättra sitt kassaflöde, minska finansiella risker och stödja tillväxt och utveckling.