På den svenska marknaden finns mängder av aktörer som tillhandahåller kreditkort. Förutom banker och kreditinstitut finns även andra företag vars huvudsakliga verksamhet är en annan än kreditgivning. Samtliga har vissa likheter men det finns också stora skillnader mellan dessa. I den här artikeln ges en översikt av vad kreditkort är och hur man avgör vilket som är bäst kreditkort för varje specifik situation.

Kreditkortets egenskaper

Till att börja med bör klargöras vad som kännetecknar ett kreditkort, det vill säga de egenskaper som alla kreditkort har gemensamt. De nedanstående är exempel på sådana kännetecken:

  • Kreditkort är lån. I stora drag kan ett kreditkort beskrivas som ett lån som, istället för att betalas ut som en klumpsumma, finns tillgängligt som en extra buffert upp till en viss, förutbestämd summa. Hur mycket en enskild person har tillgång till beror på personens kreditvärdighet, vilket i sin tur avgörs av till exempel personens befintliga lån och dennes inkomst.
  • Räkning i efterhand. Varje månad skickar kreditkortsgivaren en sammanställning av vilka korttransaktioner som gjorts under månaden, vilka eventuella återbetalningar som har gjorts samt vilket minsta belopp som måste betalas in.
  • Ränta. Alla kreditkortsföretag lägger på en räntekostnad på det lånade beloppet efter en viss tidsperiod. Om man betalar tillbaka lånat belopp varje månad innan månaden är slut tillkommer ingen ränta.

Ett vanligt användningsområde för kreditkort är för större inköp som stora resor, renoveringsobjekt eller möbler. En anledning till detta är att det går att betala av ett köp över tid till förhållandevis låg ränta, snarare än att behöva betala hela köpet vid en viss tidpunkt.

Bäst kreditkort för dig – så väljer du

På grund av att många kreditkortsföretag erbjuder förmåner som bonuspoäng eller cashback på kortköp, kan det finnas flera anledningar att skaffa ett kreditkort. Beroende på ens personliga situation är vissa kreditkort antagligen bättre än andra, så det går inte att ge ett universellt svar på frågan vilket som är det bästa kreditkortet. Viktiga aspekter att tänka på, förutom eventuella förmåner, är dock räntan samt årsavgift, aviavgift samt uppläggningsavgift av delbetalningen. Tillsammans kallas de för den ”effektiva räntan”, vilket således är den totala kostnad som bör tas i beaktning vid jämförelse av olika alternativ.