En vanlig strategi som många investerare använder sig av är att köpa billigt och sälja dyrt. Men det finns även ett annat sätt att investera på börsen utöver att agera tillväxt- eller värdeinvesterare: du kan bli utdelningsinvesterare. Ett viktigt första steg är att ta reda på vilka som är de bästa utdelningsaktierna för stunden. Som tur är behöver du inte göra detta själv utan kan enkelt kika i en sammanställd lista som har gjorts redo för dig.

I korthet går utdelningsinvesterandet ut på att ta emot de utdelningar som börsbolagen gör och återinvestera dessa i de olika bolagen. Många företag ger nämligen utdelning enligt ett fastställt, mer eller mindre regelbundet schema. Genom att investera i flera sådana bolag kan du göra aktieutdelningarna till en viktig källa för passiv inkomst. Denna strategi skyddar också dina pengar mot den stigande inflationen. Därmed är det en väldigt gångbar investeringsfilosofi på den rådande marknaden!

Så skyddar de bästa utdelningsaktierna din portfölj mot inflationen

De bästa utdelningsaktierna är ofta aktier i större bolag med en lång historik av att betala utdelningar till sina aktieägare. Dessa företag har en stor fördel i en miljö av stigande inflation: de kan härda ut det rådande klimatet och till och med dra nytta av detta. Detta då de i många fall kan dra fördel av de stigande priserna, tack vare att de vanligtvis kan höja priserna utan att förlora kunder.

Några exempel på bra bolag som stämmer in på denna beskrivning är:

  • Castellum
  • Atlas Copco
  • Swedish Match
  • AstraZeneca
  • Axfood

Tänk på detta innan du investerar i sådana här bolag

Den genomsnittlige investeraren kan ofta tjäna mycket på att investera i bolag med en hög utdelningstillväxt. Men det är samtidigt viktigt att du gör din egen analys och tänker till lite grann innan du investerar.

Det kan vara en bra idé att ombalansera portföljen i tider av stigande inflation. Men det kan vara dyrt att reagera i efterhand istället för att agera på förhand. Nu är många utdelningsaktier redan relativt dyra. Men om du letar lite grann i möllan kan du säkert hitta bra bolag med regelbundna utdelningar att investera i!