Ekonominyheter i digital form

Kategori: Finans Sida 1 av 2

Factoring som finansieringslösning för företagens likviditet

Factoring, även känd som fakturaköp, är en finansiell tjänst där företag säljer sina fakturor till en factoring-leverantör för att snabbt få tillgång till pengarna istället för att vänta på att kunden betalar. Denna lösning erbjuder företag möjligheten att förbättra sin likviditet och hantera sitt kassaflöde effektivare. Genom att använda factoring kan företag omedelbart omvandla sina utestående kundfordringar till kontanter, vilket möjliggör en snabbare expansions- och investeringstakt utan de vanliga förseningarna som uppstår från långa betalningstider.

Fördelar med factoring

Factoring erbjuder flera fördelar för företag, inklusive förbättrad kassahantering och minskad risk för obetalda fakturor. Genom att sälja sina fordringar till en factoring-leverantör kan företag:

 • Öka sin likviditet snabbt utan att ta upp nya lån.
 • Reducerar kreditrisk genom att factoring-leverantören ofta tar över risken för obetalda fakturor.
 • Förbättra kassaflödet och underlätta budgetering och planering.
 • Minska administrationen kring fakturering och uppföljning av betalningar.
 • Stärka förhandlingspositionen med leverantörer genom möjligheten att betala tidigare.

Olika typer av factoring

Det finns flera olika typer av factoring-tjänster, som varierar beroende på företagets behov och den risk som factoringbolaget är villigt att ta. De vanligaste formerna inkluderar:

 • Regressfri factoring: Factoringbolaget tar fullt kreditrisk för de köpta fakturorna,
  vilket innebär att företaget inte behöver betala tillbaka om kunden inte betalar.
 • Factoring med regress: Företaget är fortfarande ansvarigt för kundens betalning, och om kunden inte betalar kan factoringbolaget kräva återbetalning.
 • Stilla factoring: Kunden informeras inte om att fakturan har sålts till ett factoringbolag.
 • Offentlig factoring: Kunden meddelas om att deras skuld har överförts till ett factoringbolag och att betalning bör göras direkt till dem.

Utmaningar och överväganden med factoring

Trots de många fördelarna med factoring finns det även vissa utmaningar och överväganden som företag bör vara medvetna om. Dessa inkluderar kostnaden för tjänsten, som kan vara högre än traditionella kreditlinjer, beroende på företagets kreditvärdighet och kundernas betalningshistorik. Dessutom kan långvarigt beroende av factoring påverka företagets relationer med kunder om det inte hanteras korrekt. Det är viktigt för företag att noggrant utvärdera sina finansiella behov och jämföra olika factoringalternativ för att hitta den bästa lösningen för sitt unika scenario.

Implementering av factoring i företagsstrategin

Att integrera factoring som en del av företagets finansieringsstrategi kräver noggrann planering och förståelse för både fördelarna och de potentiella nackdelarna. Företag bör börja med att identifiera sina huvudsakliga likviditetsbehov och hur factoring kan bidra till att uppfylla dessa behov. Det är också viktigt att välja en factoringpartner som förstår företagets bransch och kan erbjuda skräddarsydda lösningar. Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan företag effektivt utnyttja factoring för att förbättra sitt kassaflöde, minska finansiella risker och stödja tillväxt och utveckling.

Vad är ett SMS-lån och hur fungerar det?

SMS-lån har blivit en populär form av kredit som ofta används i nödsituationer. Men vad är egentligen ett sådant här lån och vilka för- och nackdelar har det? Fortsätt att läsa för att få information om detta och en bättre förståelse för detta ekonomiska verktyg!

Vad är ett SMS-lån?

Ett SMS-lån är en typ av snabblån som låter dig låna en mindre summa pengar under en kortare tid. Ursprungligen kunde du som låntagare ansöka om dessa lån via SMS. Idag är det dock vanligare att du gör en ansökan via nätet. Dessa lån är kända för att vara smidiga och snabba, vilket gör dem attraktiva i situationer där fokus ligger på tidsaspekten.

För- och nackdelarna med dessa lån

Dessa är de främsta fördelarna med dessa lån:

 • Snabbheten. När du tar ett SMS-lån får du snabbt tillgång till pengarna. Ofta tar det inte längre tid än några timmar innan du får in pengarna på ditt bankkonto.
 • Enkelheten. Det är ofta väldigt enkelt att ansöka om ett sådant här lån.
 • Flexibiliteten. Du kan ofta välja att betala tillbaka lånet inom en väldigt begränsad tidsperiod. Att ta ett så pass kortfristigt lån kan vara användbart i många nödsituationer.

De nackdelar som du bör vara medveten om är:

 • Den höga räntan. Dessa lån har ofta en mycket hög ränta jämfört med vissa andra typer av lån.
 • Kostnaderna och avgifterna. Det kan tillkomma flera olika avgifter, såsom uppläggningsavgift och aviavgift.
 • Risken för skuldfälla. Eftersom det är enkelt att ta dessa lån kan man som låntagare lätt hamna i en situation där man tar nya lån för att betala av de gamla. Detta är ett destruktivt mönster som riskerar att skapa en skuldfälla.

Att tänka på om du vill ansöka om ett sådant här lån

Sammanfattningsvis erbjuder dessa lån snabb och smidig tillgång till pengar. Men de är även förenade med flera risker, såsom hög ränta och eventuella övriga avgifter. Så innan du ansöker om ett sådant är det viktigt att du förstår villkoren. Du bör även ha en tydlig återbetalningsplan för att undvika potentiella ekonomiska problem.

Om Kontantfinans och varumärkets utveckling

Från sin blygsamma start 2011 till att bli en viktig del av konglomeratet Brixo AB har Kontantfinans genomgått en omvälvande resa. Den resa som detta varumärke har genomgått har förändrat den svenska fintech-branschen i grunden. Läs vidare så berättar vi mer!

5 fakta om Kontantfinans som du bör känna till

Vad du bör känna till om detta varumärke och dess resa från starten till nu är:

 • Starten. Kontantfinans lanserades 2011 och gick då in på den svenska finansmarknaden. Detta gjordes främst med ett fokus på annuitetslån med ett tak på 20 000 kronor. Men företaget var inte bara ytterligare ett namn i den stora myllan i finansbranschen – varumärket hade större satsningar i åtanke.
 • Förvärvet. I maj 2019 identifierade företaget Brixo AB varumärkets potential. Därav gjorde de ett strategiskt förvärv, där Kontantfinans varumärke och hela dess kreditportfölj integrerades i Brixo AB och företagets erbjudande.
 • Ambitionen. Brixo AB är känt för sin ambition att vilja förändra det traditionella banksystemet i Sverige. Därför har de tagit en smärre uppsjö av olika digitala finansieringslösningar till den svenska marknaden. Genom att integrera det varumärke som vi här diskuterar intensifierade företaget sitt uppdrag och åtagande. Därigenom fortskred de med att förenkla och förstärka sina finansiella tjänster, samt göra dem mer tillgängliga och användarcentrerade.
 • Skiftet. Under Brixos ledning ändrades varumärkets fokus från annuitetslån till digitala kontokrediter. Denna förändring låg i linje med företagets vision att tillgodose en behovet hos en bredare målgrupp av svenska konsumenter. Detta genom att använda sig av banbrytande kreditprodukter som backas upp av noggranna processer för kreditprövning.
 • Visionen. Förvärvet ifråga var mer än enbart en affärstransaktion. Den symboliserade även en harmonisk blandning av två finansiella aktörer med en gemensam vision: att utmana de konventionella banknormerna och etablera ett robust digitalt ekosystem för kreditgivning i Sverige.

Avslutande tankar

Varumärkets metamorfos, där det gick från att ha varit en fristående aktör till att införlivas i Brixo, är ett bevis på hur dynamisk och ständigt föränderlig den svenska fintech-branschen är. I takt med att branschen fortsätter att utvecklas ger varumärkets resa andra aktörer viktiga insikter i kraften av strategiska samarbeten, innovation och strävan efter att tillhandahålla överlägsna finansiella tjänster.

En kontokredit kan vara viktig för den ekonomiska planeringen

När det kommer till privatekonomi är kontokrediter ofta viktiga för den enskilda individen och dennes ekonomiska planering. En kontokredit kan nämligen utgöra ett säkerhetsnät i samband med tillfälliga svackor i kassaflödet eller vid oförutsedda utgifter. Därmed är en sådan viktig att ha för den ekonomiska planeringen. I denna artikel tittar vi närmare på hur du kan använda en kreditlina på ett effektivt sätt.

4 knep för att använda en kontokredit på ett effektivt sätt

En kontokredit kan vara ett värdefullt verktyg, förutsatt att den används på rätt sätt. När du vill använda den effektivt bör du tänka på att använda dig av följande knep:

 • Ansök om ett realistiskt kreditutrymme. En kreditlina är egentligen bara så användbar som dess kreditutrymme. Därför bör du vara realistisk när du skickar in din ansökan till kreditgivaren. Det är värt att försöka sätta en gräns som matchar ditt kortsiktiga ekonomiska behov utan att betalningarna av krediten anstränger din budget alltför mycket.
 • Håll koll på din användning av krediten. Du bör regelbundet gå in på ditt konto och hålla koll på användningen av din kontokredit. Detta för att säkerställa att du använder den på det sätt som du initialt hade föreställt dig. För om du använder krediten extremt ofta eller i väldigt hög utsträckning kan detta vara ett tecken på ett mer djupgående ekonomiskt problem. Om så är fallet kan du vilja identifiera och ta tag i detta.
 • Förstå kostnaderna för kreditlinan. Det är också viktigt att du är införstådd med kostnaderna för kreditlinan. Detta gäller såväl för räntan som för de övriga avgifter som den kan vara förknippad med. Eftersom dessa lån är flexibla kan räntan vara lite högre än vad den är för traditionella lån.
 • Ha en plan för återbetalningen av krediten. Kontokrediter har ofta flexibla villkor när det kommer till återbetalningen. Men det är ändå viktigt att du har en plan för återbetalningen av din kredit. Detta för att undvika att du drar på dig alltför höga räntekostnader över tid.

Sammanfattningsvis kan en kreditlina vara ett användbart verktyg för din privatekonomi. Men som alltid är det viktigt att du använder den på rätt sätt.

Går det att teckna lån med betalningsanmärkning?

Ja, det finns långivare som erbjuder lån utan UC och även till personer som har betalningsanmärkningar. Här beskrivs vad dessa begrepp betyder och vad som kännetecknar dessa lån.

Lån utan UC – Kort förklarat

När en bank eller ett kreditbolag får in en låneansökan måste de enligt svensk lag göra en kreditbedömning. Det är en bedömning som påvisar om personen kan förväntas klara av att hantera lånet eller inte. Kreditbedömningen grundas på information från:

 • En kreditupplysning från ett upplysningsföretag
 • Den information som lämnats i låneansökan

Banken kan beställa kreditupplysning från valfritt upplysningsföretag. I det fall som inte UC används kallas det för att de erbjuder ett lån utan UC.
Kortfattat betyder alltså lån utan UC att annat upplysningsföretag än UC används vid kreditbedömning.

Lån med betalningsanmärkningar – Kort förklarat

Om en person inte betalar sin skuld i tid sker i regel följande:

 • Påminnelse
  De flesta företag skickar en betalningspåminnelse. Det finns däremot inte något lagkrav på att detta måste ske.
 • Inkasso
  Nästa steg är att inkassoföretag anlitas för att driva in skulden. Även detta steg kan företagen hoppa över om så önskas.
 • Kronofogden
  Om skulden går till Kronofogden finns risk för betalningsanmärkning. Om Kronofogden fastställer skulden kommer detta registreras varpå upplysningsföretaget ser det och gör anmärkningar i sina register – så kallade betalningsanmärkningar. Dessa är i regel aktiva i fem år.

Vad innebär det för lånet?

Ett lån utan UC behöver i teorin inte ha högre ränta än övriga lån. Det enda som skiljer är ju vilket upplysningsföretag som anlitas. Däremot ser verkligheten något annorlunda ut. Väldigt många lån utan UC ges av företag som har höga räntor. Flera av dessa är kända som SMS-lån eller högkostnadskrediter. Det är alltså mycket vanligt att lån utan UC innebär hög ränta.

Att en person har betalningsanmärkningar innebär däremot alltid att räntan blir högre. Orsaken är att dessa anmärkningar påvisar en mycket svag betalningsförmåga. Bankerna anser sig ta en hög risk när lån betalas ut till en person som uppenbarligen tidigare misskött återbetalningar. Om en kreditgivare erbjuder ett lån utan UC och samtidigt kan godkänna ansökningar trots att personen har betalningsanmärkningar är det till stor sannolikhet hög ränta som erbjuds. Samtidigt finns inte många andra alternativ för personer som fått anmärkningar.

Sälja eller behålla guld

Stirrar du på ett smyckeskrin eller en smyckeslåda som är fylld till bredden med gamla smycken? Använder du inte längre dessa smycken och vill kunna sälja dem för att få tillgång till lite pengar? Överväg i sådana fall att sälja dem till Guldexperten – denna köpare av guld köper dina guldsmycken och ger dig bra betalt för dem!

Guldexperten står redo att köpa dina smycken av guld

Du kanske behöver pengar för att kunna betala dina räkningar, betala av skulder eller köpa dig något fint? Oavsett vad du vill kunna använda pengarna till kan det vara en bra idé att sälja dina gamla guldsmycken. Aktörer som Guldexperten ger bra betalt för smycken av guld och står redo att köpa de smycken som du vill kunna avyttra.

Genom att sälja smyckena kan du bland annat göra dig av med eventuellt känslomässigt bagage som är kopplat till dessa. Dessutom kan du alltså få loss pengar som hjälper dig att starta ett nytt kapitel i livet. Så om du är redo att göra dig av med dem kan detta vara ett bra alternativ.

Men hur vet man om det är rätt att sälja smyckena eller huruvida man vill behålla dem? Läs vidare så ska vi försöka hjälpa dig att utröna detta!

Så vet du om du bör sälja smyckena eller behålla dem

Det enklaste sättet att ta reda på om du bör sälja ett smycke eller behålla det är att ställa dig följande frågor:

 • Har föremålet ett stort sentimentalt värde som gör att du inte vill avyttra det?
 • Bär du någonsin smycket eller ligger det bara och skräpar?
 • Har du tänkt att smycket ska ärvas av dina barn eller liknande?

Utifrån svaren på dessa frågor kan du enklare sätta fingret på hur du bör göra. Om du vill avyttra dina guldsmycken bör du vända dig till Guldexperten för att få dem värderade. Utifrån deras värdering kan du sedan bestämma dig för huruvida du vill sälja smyckena till dem eller inte. Du behöver med andra ord inte känna dig tvingad att sälja bara för att du får dina föremål värderade. Detta är en stor fördel med att vända sig till just denna aktör!

Köp de bästa utdelningsaktierna som ett skydd mot inflationen

En vanlig strategi som många investerare använder sig av är att köpa billigt och sälja dyrt. Men det finns även ett annat sätt att investera på börsen utöver att agera tillväxt- eller värdeinvesterare: du kan bli utdelningsinvesterare. Ett viktigt första steg är att ta reda på vilka som är de bästa utdelningsaktierna för stunden. Som tur är behöver du inte göra detta själv utan kan enkelt kika i en sammanställd lista som har gjorts redo för dig.

I korthet går utdelningsinvesterandet ut på att ta emot de utdelningar som börsbolagen gör och återinvestera dessa i de olika bolagen. Många företag ger nämligen utdelning enligt ett fastställt, mer eller mindre regelbundet schema. Genom att investera i flera sådana bolag kan du göra aktieutdelningarna till en viktig källa för passiv inkomst. Denna strategi skyddar också dina pengar mot den stigande inflationen. Därmed är det en väldigt gångbar investeringsfilosofi på den rådande marknaden!

Så skyddar de bästa utdelningsaktierna din portfölj mot inflationen

De bästa utdelningsaktierna är ofta aktier i större bolag med en lång historik av att betala utdelningar till sina aktieägare. Dessa företag har en stor fördel i en miljö av stigande inflation: de kan härda ut det rådande klimatet och till och med dra nytta av detta. Detta då de i många fall kan dra fördel av de stigande priserna, tack vare att de vanligtvis kan höja priserna utan att förlora kunder.

Några exempel på bra bolag som stämmer in på denna beskrivning är:

 • Castellum
 • Atlas Copco
 • Swedish Match
 • AstraZeneca
 • Axfood

Tänk på detta innan du investerar i sådana här bolag

Den genomsnittlige investeraren kan ofta tjäna mycket på att investera i bolag med en hög utdelningstillväxt. Men det är samtidigt viktigt att du gör din egen analys och tänker till lite grann innan du investerar.

Det kan vara en bra idé att ombalansera portföljen i tider av stigande inflation. Men det kan vara dyrt att reagera i efterhand istället för att agera på förhand. Nu är många utdelningsaktier redan relativt dyra. Men om du letar lite grann i möllan kan du säkert hitta bra bolag med regelbundna utdelningar att investera i!

Hur du väljer bäst kreditkort

På den svenska marknaden finns mängder av aktörer som tillhandahåller kreditkort. Förutom banker och kreditinstitut finns även andra företag vars huvudsakliga verksamhet är en annan än kreditgivning. Samtliga har vissa likheter men det finns också stora skillnader mellan dessa. I den här artikeln ges en översikt av vad kreditkort är och hur man avgör vilket som är bäst kreditkort för varje specifik situation.

Kreditkortets egenskaper

Till att börja med bör klargöras vad som kännetecknar ett kreditkort, det vill säga de egenskaper som alla kreditkort har gemensamt. De nedanstående är exempel på sådana kännetecken:

 • Kreditkort är lån. I stora drag kan ett kreditkort beskrivas som ett lån som, istället för att betalas ut som en klumpsumma, finns tillgängligt som en extra buffert upp till en viss, förutbestämd summa. Hur mycket en enskild person har tillgång till beror på personens kreditvärdighet, vilket i sin tur avgörs av till exempel personens befintliga lån och dennes inkomst.
 • Räkning i efterhand. Varje månad skickar kreditkortsgivaren en sammanställning av vilka korttransaktioner som gjorts under månaden, vilka eventuella återbetalningar som har gjorts samt vilket minsta belopp som måste betalas in.
 • Ränta. Alla kreditkortsföretag lägger på en räntekostnad på det lånade beloppet efter en viss tidsperiod. Om man betalar tillbaka lånat belopp varje månad innan månaden är slut tillkommer ingen ränta.

Ett vanligt användningsområde för kreditkort är för större inköp som stora resor, renoveringsobjekt eller möbler. En anledning till detta är att det går att betala av ett köp över tid till förhållandevis låg ränta, snarare än att behöva betala hela köpet vid en viss tidpunkt.

Bäst kreditkort för dig – så väljer du

På grund av att många kreditkortsföretag erbjuder förmåner som bonuspoäng eller cashback på kortköp, kan det finnas flera anledningar att skaffa ett kreditkort. Beroende på ens personliga situation är vissa kreditkort antagligen bättre än andra, så det går inte att ge ett universellt svar på frågan vilket som är det bästa kreditkortet. Viktiga aspekter att tänka på, förutom eventuella förmåner, är dock räntan samt årsavgift, aviavgift samt uppläggningsavgift av delbetalningen. Tillsammans kallas de för den ”effektiva räntan”, vilket således är den totala kostnad som bör tas i beaktning vid jämförelse av olika alternativ.

Därför bör du skaffa det bästa kreditkortet med bonus

Visste du att det finns så mycket mer du kan göra med ditt plastkort än enbart att samla bonuspoäng? Ja, du läste rätt – det bästa kreditkortet med bonus ger dig även tillgång till förmåner och erbjudanden av olika slag. Det innebär att du kan spara pengar på de inköp som du gör och dessutom dra fördelar av kortet på andra sätt. I denna artikel tar vi en närmare titt på dessa kort och ger dig lite ytterligare insikt i vad som kan vara värt att veta.

Varför skulle jag ens vilja ha ett plastkort i min plånbok?

Du kanske undrar varför du överhuvudtaget ska kolla runt efter det bästa kreditkortet med bonus? Varför skulle du ens vilja ha ett sådant plastkort i din plånbok? Faktum är dock att det finns goda skäl att tittar närmare på dessa små kort och deras fördelar. Men för sakens skull kommer vi här att börja i rätt ände.

De kreditkort som ger dig bonuspoäng och i slutändan förmåner av olika slag är väldigt populära. Bonusen ger dig nämligen tillgång till allt från produkter till resor samt väl tilltagna rabatter. Därför väljer många svenska konsumenter att skaffa dessa kort.

Vissa kort ger dig dock inte bara bonuspoäng på alla köp som du gör – du får även poäng på annat. Det kan röra sig om till exempel räkningar, uttag av kontanter samt abonnemang och dylikt som du pröjsar för med ditt kort. Som du säkert förstår kan dessa bonuspoäng sedan användas och växlas in mot förmåner av olika slag. Det är med andra ord i mångt och mycket en no-brainer att skaffa ett plastkort av denna typ!

Detta är det bästa kreditkortet med bonus just nu

Vilket som är det allra bästa kreditkortet med bonus just nu varierar från tid till annan. Vår högst personliga topplista ser för närvarande ut enligt följande:

 • Re:member Flex
 • Komplett Mastercard
 • Coop Mastercard
 • Bank Norwegian kreditkort
 • Supreme Card Gold

Det finns dock även bubblare som ständigt utmanar om denna fina titel. Några exempel på sådana är:

 • Resurs Gold
 • American Express
 • Ikano Visa
 • Everydaycard

Behov att låna 5000 kronor

Du kanske tänker att det är dumt att ta lån, och det kan stämma om du använder pengarna på fel sätt. Det är till exempel sällan särskilt förnuftigt att låna 5000 kronor och bränna dessa på rena konsumtionsvaror. Men om du använder de lånade pengarna på ett vettigt sätt kan det faktiskt visa sig vara en bra idé att ta lånet.

Detta gäller exempelvis om du använder de lånade pengarna för att:

 • betala av dyrare lån eller krediter
 • finansiera en investering med en högre avkastning än kostnaden för lånet
 • skapa en sidoinkomst

Så även om 5000 kronor kanske inte är någon jättesumma kan den komma till god användning. De lånade pengarna kan nämligen göra det möjligt för dig att finansiera en investering som du annars inte skulle ha råd med. Och om du får en bra avkastning på ditt investerade kapital kan det faktiskt vara riktigt lönsamt att låna ett belopp som detta. För att så ska vara fallet behöver dock avkastningen på investeringen överstiga kostnaden för lånet inklusive ränta.

Det är dock ingen möjlighet att så är fallet. Nedan berättar vi hur du kan låna 5000 kronor för att skapa en inkomst vid sidan om din huvudsakliga inkomst!

Låna 5000 kronor

Om du vill maximera nyttan med ditt lån kan du använda pengarna till en smart investering. Till exempel kan du välja att låna 5000 kronor och investera dessa pengar i ett företag som du driver vid sidan av ditt vanliga jobb. Du kan till exempel använda summan till att sätta upp en webbplats för företaget eller för att köpa in de varor som du behöver för att komma igång.

Ett populärt sätt att tjäna lite pengar vid sidan av är att köpa saker och sälja dessa med en vinst. Du kan till exempel fynda möbler, husgeråd, bättre begagnade barnleksaker och liknande på nätet eller på loppisar. Dessa kan du sedan sälja till ett dyrare pris via din hemsida eller på andra marknadsplatser. Genom att sälja produkterna till en multipel kan de pengar som du ha lånat växa till sig.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén